Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

VU- THẺ TÊN

Thông tin tóm tắt sản phẩm:

Sản phẩm: Thẻ tên

Sản phẩm thẻ tên được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, chủ yếu như inox trắng, inox đồng, nhựa cao cấp và các chất liệu khác theo yêu cầu của khách hàng. Chủ yếu dùng cho nhân viên các công ty, ngân hàng, khách sạn, bảo vệ....

Mã sản phẩm:VU- THẺ TÊN
Liên hệ